Türkiye’de geçici koruma altında bulunan Suriyelilere yönelik “İleri Düzey Türkçe Eğitim Programı”nın şehir merkezlerindeki üniversitelere bağlı TÖMER müdürlükleri aracılığı ile devam etmektedir, 2017/2018 döneminde anılan program kapsamında eğitim almak isteyen şehir merkezlerindeki Suriyelilerin başvurularının alınması amacıyla online başvuru sistemi (http://tbbs.turkiyeburslari.gov.tr/) oluşturulmuştur,  programa devam etmek isteyen adayların söz konusu sistem üzerinden başvurularını 27 Eylül 2017 tarihine kadar tamamlamaları gerekmektedir.