Yazdır

ESKİŞEHİR GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Aktif . Yayınlanma İhaleler


 

ESKİŞEHİR GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

İl Müdürlüğümüze ait Atatürk Spor Salonu Binasında bulunan Büfe işletilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilmek suretiyle kiraya verilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

 

1. İdarenin

  a) Adresi                                   : M.Kemal Atatürk Cad.No: 57/A- ESKİŞEHİR

  b) Telefon ve faks numarası      : 222 2302751 - 222 2301764

     2. İhale konusu taşınmaz malın

a) Niteliği                                    : Boş alan

b) Yeri                                         :Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Vişnelik Mahallesi,  M.Kemal Atatürk Caddesi üzerindeki Atatürk Spor Salonu Binasında bulunan Büfe . 

c) Miktarı                                    : Büfe 15 Metrekare   

       ç) Tahmini bedeli                        : 6.000,00 TL

       d) Geçici teminatı                       :    600,00 TL

       e) Kira Süresi                              :  1 (Bir) Yıl

3. İhalenin

 a) Yapılacağı yer                        : Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü - Hulusi Çubukçuoğlu Toplantı Salonu - M.Kemal Atatürk Cad.No: 57/A - ESKİŞEHİR

b) Tarihi ve saati                         : 12 / 04 / 2012 Perşembe günü –  Saat 10 : 00

 

 

     4. İhale Şartnamesinin görülebileceği ve alınabileceği adres:                           

       İhale Şartnamesi,  mesai saatleri içinde Eskişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün İşletmeler Servisinde bedelsiz olarak görülebilir ve bedelsiz olarak alınabilir.

     5.  İhaleye katılabilmek için gereken belgeler;

 

     İhaleye katılacak isteklilerin;

       a.  Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları (Kanuni ikametgah belgesi),

       b.  Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri (Tebligat için adres beyanı),

       c.  Geçici teminatı yatırmış olmaları (Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge),

       ç.  Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,                 

      d. Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, bu fıkranın (b) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, şarttır.

 

Eskişehir Tanıtım Filmi

Eskiyeni Dergisi

eskiyeni bahar 2014
Kış 2014
Oku İndir
Tüm Sayılar

360 Eskişehir

 • Cumhurbaşkanlığı
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi
 • Başbakanlık
 • T.C. İçişleri Bakanlığı
 • e-Türkiye
 • Resmi Gazete
 • Haydi Kızlar Okula
 • Türkiye Okuyor
 • Havanı Koru
 • Eğitim Her Engeli Aşar
 • Ana Kız Okuldayız
 • Güvenli İnternet
 • Ekmeğini İsraf Etme
 • İl Jandarma Komutanlığı
 • Eskişehir Emniyet Müdürlüğü
 • AB, Dış İlişkiler ve Proje Koordinasyon Merkezi
 • Millî Eğitim Müdürlüğü
 • Afet Acil Durum Müdürlüğü
 • Aile ve Sosyal Politikalar Md.
 • Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Md.
 • Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Md.
 • Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
 • Eskişehir Sağlık Müdürlüğü
 • Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü