Yazdır

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Aktif . Yayınlanma İhaleler

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HURDA İNŞAAT DEMİRİ VE ÇEŞİTLİ HURDA ELEKTRİK PANOSU, PANO İÇİ MALZEMELERİ, ELEKTRİK KABLOLARI SATIŞI  İHALESİ

 

İLİ : ESKİŞEHİR                 İLÇESİ : MERKEZ             

 

SIRA NO

CİNSİ

MİKTARI

TAHMİNİ BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALENİN TARİHİ

İHALENİN SAATİ

1

Muhtelif hurda malzeme (hurda inşaat demiri, hurda muhtelif döküm malzeme, hurda saç panolar, demir malzemeden oluşan hurda makina parçaları)

130.000 Kg. (Yaklaşık)

 

 

 

 

2

Muhtelif hurda elektrik kablosu

3.000 Kg. (Yaklaşık)

 

 

 

 

 

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen malzemeler hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile açık arttırma şeklinde E.S.K.İ. Genel Müdürlüğü İhale Salonunda satışı yapılacaktır.
2-
İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;
a)
Bu iş için yatırdığınız geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ.Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek,işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir ) taşıması gerekmektedir.
b)
Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren)Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgah Belgesini

Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi,
Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar E.S.K.İ. Genel Müdürlüğü Satınalma Şube Müdürlüğü’ne başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

3- -İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri dahilinde E.S.K.İ. Genel Müdürlüğü Satınalma Şube Müdürlüğü’nde ücretsiz görülebilir. Şartname almak isteyenlerin 50,00.-TL doküman bedelini E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAKIFLAR BANKASI ESKİŞEHİR MERKEZ ŞUBESİ HESAP NO: 00158007260713747, IBAN NO: TR72 0001 5001 5800 7260 7137 47 NOLU HESABA yatırmak zorundadır.  

Satışı yapılacak malzemeleri yerinde görmek isteyenlerin E.S.K.İ. Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Tesisleri’ne başvurmaları gerekmektedir.
4-
Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

5- Satışı yapılacak malların kilogram miktarı kesin olmayıp, ihale sonucu yapılacak olan tartım ile kesin miktar  belirlenecektir.  Bu miktar sonucu çıkacak bedelin tamamı peşin olarak tahsil edilecek olup,  KDV ile diğer vergi resim harçlar ile yerinden alma giderleri alıcıya aittir.

6- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

    İlan olunur.

Eskişehir Tanıtım Filmi

Eskiyeni Dergisi

eskiyeni bahar 2014
Kış 2014
Oku İndir
Tüm Sayılar

360 Eskişehir

 • Cumhurbaşkanlığı
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi
 • Başbakanlık
 • T.C. İçişleri Bakanlığı
 • e-Türkiye
 • Resmi Gazete
 • Haydi Kızlar Okula
 • Türkiye Okuyor
 • Havanı Koru
 • Eğitim Her Engeli Aşar
 • Ana Kız Okuldayız
 • Güvenli İnternet
 • Ekmeğini İsraf Etme
 • İl Jandarma Komutanlığı
 • Eskişehir Emniyet Müdürlüğü
 • AB, Dış İlişkiler ve Proje Koordinasyon Merkezi
 • Millî Eğitim Müdürlüğü
 • Afet Acil Durum Müdürlüğü
 • Aile ve Sosyal Politikalar Md.
 • Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Md.
 • Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Md.
 • Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
 • Eskişehir Sağlık Müdürlüğü
 • Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü