Yazdır

TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Aktif . Yayınlanma İhaleler

İHALE İLANI

LOKOMOTİF MAKİNİST KABİN KLİMASI BAKIM- ONARIM İŞİ

YAPTIRILACAKTIR.

TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN:

İhale Kayıt Numarası : 2011/141722

1- İdarenin:

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası : 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72

c) Elektronik Posta Adresi : Bu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

2-İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 45 adet, lokomotif makinist kabin kliması bakımonarım

işi ,teknik şartnamesine göre yaptırılacaktır.

3-İhalenin

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati : 30/09/2011 saat: 14:45

4-Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale Usulü ile

ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında

belirtilmiştir.

5-Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 30/09/2011

günü saat: 14:45‘e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı

adresten 100,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7-Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8-Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi

değildir.

 

Eskişehir Tanıtım Filmi

Eskiyeni Dergisi

eskiyeni bahar 2014
Kış 2014
Oku İndir
Tüm Sayılar

360 Eskişehir

 • Cumhurbaşkanlığı
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi
 • Başbakanlık
 • T.C. İçişleri Bakanlığı
 • e-Türkiye
 • Resmi Gazete
 • Haydi Kızlar Okula
 • Türkiye Okuyor
 • Havanı Koru
 • Eğitim Her Engeli Aşar
 • Ana Kız Okuldayız
 • Güvenli İnternet
 • Ekmeğini İsraf Etme
 • İl Jandarma Komutanlığı
 • Eskişehir Emniyet Müdürlüğü
 • AB, Dış İlişkiler ve Proje Koordinasyon Merkezi
 • Millî Eğitim Müdürlüğü
 • Afet Acil Durum Müdürlüğü
 • Aile ve Sosyal Politikalar Md.
 • Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Md.
 • Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Md.
 • Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
 • Eskişehir Sağlık Müdürlüğü
 • Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü